Menü Kapat

Misyonumuz: Bilişim sistemlerinde en etkin biçimde yararlanması için yöntem belirlemek, teknolojideki gelişmeleri takip ederek akademisyenlerin, öğrencilerin ve personelin gelişen teknolojiden istifade etmelerine katkı sağlamak, çalışanlar arasında bilgi paylaşımı sağlamak ve ekip çalıştırması ruhu geliştirmek, çalışanlar ile hizmet verdiği kullanıcılar arasında bilgi paylaşımını sağlamak ve kesintisiz bir hizmet sunmak. Ayrıca Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile idari hizmetler için güncel sistemleri sağlamak ve kullanıcıların gereksinimini en etkin biçimde karşılamaktır

Vizyonumuz: Misyonumuzda belirtilen hizmetleri artan bir verimle gerçekleştirmenin yanı sıra tüm dünyada uygulanması muhtemel en gelişmiş teknolojileri Üniversitemize kazandırılması gerektiği düşüncesi gözetilerek akademik çalışmalar esnasında ulusal ve uluslararası düzeye erişim için iletişim desteği sağlamak, eğitim, uygulama ve araştırma etkinliklerinde Üniversitemize katkı sağlayacak ve toplam kalitesini arttırarak kurumumuzu alanında öncü kuruma yükseltecek projeler üretmek konuya ilişkin uygulamaları hayata geçirmek.

EnglishTurkish