Menü Kapat

Hakkımızda

Üniversitemiz ve Birimimizin, misyon ve vizyonuna uygun olarak görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla gerekli bilgi ve iletişim sistemlerini tasarlar, geliştirir, yürütür ve teknolojik gelişmelerin uyumlu bir şekilde güncelleştirilmesine destek verir.

Görev alanımıza giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışı ve koordinasyonunu sağlar.

Üniversite teşkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayımlama, e-posta hizmetleri vb. gibi  iş ve işlemler için gerekli çalışmaları yapar ve uygular.

EnglishTurkish